Přeskočit na obsah

Jsme digitální kolektiv

Catalysing digital inclusion

DigiCo je nezisková organizace, která spolupracuje s veřejnými a soukromými organizacemi.
Chce řešit rostoucí mezeru v digitálních dovednostech a zlepšovat životy lidí, aby mohli prosperovat v neustále se měnícím digitálním světě.

SEBEHODNOCENÍ

Udělejte si test Skillify.

Díky testu Skillify skutečně porozumíte úrovni svých digitálních dovedností ve 21 různých tématech. Na konci získáte podrobný a osobní report o svých digitálních dovednostech a kompetencích. Bude to trvat asi 25 minut a je to zdarma. Na konci si můžete prohlédnout své výsledky a najít další studium, abyste si mohli doplnit určité znalosti.

NAŠE MISE

Chceme zajistit, aby všichni lidé měli přístup k dovednostem, které jim mohou pomoci prosperovat v digitální době.

DigiCo spolupracuje s podobně smýšlejícími partnery, abychom pomohli lidem osvojovat si digitální dovednosti a zpřístupnili jim podporu potřebnou k získání dobré práce, postupu k udržitelné kariéře a přežití a prosperování v digitálním světě.

Basic Skills icon

Základní digitální dovednosti

Poskytovat intervence digitálního učení, které zlepšují kvalitu života a zajistí, aby se všichni lidé cítili zahrnuti do společnosti.

Digital Communities icon

Komunity s digitálními dovednostmi

Vytvořit komunitu sdílené praxe napříč evropskými poskytovateli učení, pro urychlení přijetí digitálních intervencí, aby všichni lidé mohli získat přístup k dovednostem, které potřebují pro budoucnost práce.

Skills assessment Tests Icon

Nástroje pro hodnocení dovedností

Poskytnutí základního nástroje pro hodnocení digitálních dovedností všem organizacím, které se věnují rozvoji digitálních dovedností. Lze jej využít při poskytování školení a koučování digitálních dovedností v celé Evropě.

Partnerství

Staňte se naším partnerem

Budujeme kolektiv pokrokových sociálních organizací, které se věnují pomoci lidem s největšími omezeními. Tato omezení pomáháme lidem překonat pomocí školení a podpory, aby přežili technologickou džungli, která dominuje všemu od ucházení se o zaměstnání, až po přístup k sociální podpoře, vzdělávání, bydlení nebo vládním službám a dosažení finanční nezávislosti.

Konkrétně hledáme tyto partnery:

Monde
Le Monde Des Possibles, Belgium

Le Monde des Možbles je školicí středisko pro francouzštinu jako cizí jazyk, digitální dovednosti a aktivity sociální ekonomiky se sídlem v Belgii Liege. Vítá 200 lidí týdně z 50 různých národností. Nabízejí také trvalé sociální a právní služby a bojují proti všem formám vyloučení a diskriminace. Provozují místní a mezinárodní projekty, advokacie a interkulturní aktivity.

Naše spolupráce s Digico posiluje naše každodenní úsilí zahrnout znevýhodněné jedince prostřednictvím digitálních nástrojů.

Kevin Cocco,
Digital Projects Coordinator
Le Monde Des Possibles

Grenz
Grenzenlos Digital e.V. Germany

Grenzenlos Digital E.V. podporuje digitální a informační gramotnost. Naším posláním je zmocnit lidi, aby získali potřebné digitální dovednosti k tomu, aby jednali samostatně online a těžili z digitální transformace ve všech oblastech života. Zlepšujeme současné protokoly školení o digitální gramotnosti vytvářející znalosti o efektivní výuce digitální gramotnosti.

Spolu s Digico učíme uprchlíky, migranty a další marginalizované skupiny rozhodujících digitálních dovedností, abychom se mohli účastnit digitální společnosti a zmocnit je k nalezení pracovních míst pomocí online nástrojů.

Dr. Juliane Stiller, Předsedkyně správní rady, Grenzenlos Digital e.V.

RWF
Stichting Lezen en Schrijven, NL

Stichting Lezen En Schrijven (Reading and Writing Foundation) se zavazuje zajistit, aby každý v Nizozemsku mohl číst, psát, vypočítat a používat počítač nebo chytrý telefon. Naším cílem je omezit a zabránit nízké gramotnosti v Nizozemsku a přispívat k přístupné komunikaci a službách vlád a společností. Neboť každý těží z inkluzivnější společnosti.

„Díky partnerství s DigiCo jsme schopni pomoci lidem s nízkou gramotností v Nizozemsku. Digitální dovednosti zvyšují jejich šance na nalezení a udržení práce. Tímto způsobem stimulujeme sociální začlenění. “

Geke van Velzen - výkonná ředitelka
Stichting Lezen en Schrijven, NL

Redi
ReDI School, Germany

Redi School of Digital Integration, založená v roce 2016, je nezisková technická škola, která poskytuje bezplatný a spravedlivý přístup k digitálnímu vzdělávání migrantům a marginalizovaným místním obyvatelům. Nabízí velmi kvalitní kurzy kódování a počítačových základů a jedinečné mentoringové a kariérní programy. Svým studentům a studentkám pomáhají získat digitální dovednosti, růstové myšlení a posílit pracovní dovednosti. K dispozici je jim také síť profesionálů, která vytváří nové příleźitosti pro všechny.

„Společně s DigiCo pracujeme na uzavírání digitální propasti a vytváření nových příležitostí pro uprchlíky, migranty a marginalizované místní obyvatele v Německu. V ReDI využíváme technologie k propojení lidského potenciálu a příležitostí s důstojností a pokorou.“

Alejandra Ramirez
Vedoucí Digitální Gramotnosti, ReDI School
Munich

Gug
GUG Česko

Gug.cz je komunita lidí, kteří se rádi učí a své znalosti předávají dál. Věříme, že člověk by se nikdy neměl přestat učit. Našim cílem je překlenout digitální propast a vytvořit bezpečný a inkluzivní prostor pro ty, kteří chtějí získat digitální dovednosti v Česku.

Díky spolupráci s Digico jsme schopni oslovit lidi, kteří jsou vyloučeni z technologického pokroku a aktivně jim vytvářet prostor pro učení.

Lida Kasalová
Vedoucí projektu, GUG.CZ

previous arrow
next arrow

Lepší život díky digitálu

Digitální dovednosti pro všechny

Věříme, že každý člověk by měl moci využít výhody a příležitosti vytvořené digitální dobou.

Zaměřujeme se na základní digitální dovednosti, které mohou urychlit cestu k zaměstnání pro nedostatečně zastoupené a zranitelné skupiny lidí a zajištění, aby dovednosti a kvalifikace byly snáz uznávány.

cs_CZCzech